Funksjonell trening – FACT

FACT – Function And Control Training

 

Dette er vår workshop hvor vi gir en grundig gjennomgang av hva som finnes innen forskning og “best practice” rundt funksjonell trening.

 

Hva er egentlig funksjonell trening, og når gjør man den best med ulike hjelpemidler? Noen av innfallsvinklene er:
–         Trening på stabile/ustabile underlag
–         Trening i stående/liggende/sittende stillinger
–         Trening unilateralt/bilateralt
–         Boltrening
–         Aktive tøyninger
–         Mestring
–         Synergi og sammensatte bevegelser kontra isolerte bevegelser

 

Kurset er lagt opp med en gjennomgang av hva som finnes av dokumentasjon på disse temaene, og deretter en workshop som tar for seg hvordan vi kan gradere trening i forhold til hvilket bevegelsesmønster vi vil trene opp.

 

Dette er et svært praktisk kurs der deltakerne straks kan ta i bruk det de lærer i sin egen praksis.

 

Etter workshopen sitter deltakerne igjen med metodikk og eksempler på hvordan man kan gradere en bevegelse fra svært liten belastning til stor belastning, og dermed kunne bygge opp progresjon i et rehab-/treningsprogram.